KYZYL MOSCOW"III"
Zapis trzeciej, z 2006 roku, edycji festiwalu muzyki ludowej oraz śpiewu gardłowego z Tuvy. Magiczne, mistyczne, hipnotyczne pieśni ludowe z Tuvy ze śpiewem gardłowym wykonali twórcy: CHILDREN'S FOLKLORE ENSEMBLE "SARADAK"; FOLKLORE ENSEMBLE "TUVA"; Vladim OORZHAK oraz Mai-ool SEDIP.

Nagrania zarejestrowano w dniach 14, 16 i 17 listopada 2006 roku.
(P) 2013.


W nagraniach wzięli udział:


  Children's Folklore Ensemble "SARADAK" w składzie:

  • Khovalyg HAMER - śpiew
  • Kuvak AYDIN - igil, śpiew
  • Kuluktar AYRES - igil, śpiew
  • Sat KEZHIK - chanzy, śpiew
  • Salchak BELEK - chanzy, śpiew
  • Saryg GENGHIS - kengirge, dungur, śpiew


  Folklore Ensemble "TUVA" w składzie:

  • Evgeny SARYGLAR - igil, śpiew
  • Eduard DAMDYN - byzaanchi, śpiew
  • Ayas KUULAR - doshpuluur, śpiew
  • Aias-ool KHOLAZHYK - kengirge


  Vadim OORZHAK


  Mai-ool SEDIP


henrykpila@ars2.plWytwórnia: SKETIS MUSIC
Nośnik: CD     Cena: 44,00 PLN     Dostępność: jest