397 - 557 01.08.2006    godzina 22.00
E.DEMARCZYK, ILGI, KAMPEC DOLORES, SEDIA, ANATROFOBIA

RADIO 100

W programie:


1. Ewa DEMARCZYK - "Piosenki" Andromeda
7. Wiersze Baczyńskiego 5:18
11. Deszcze 5:13


2. BEYOND THE RIVER - "Seasonal Songs Of Latvia" Hemisphere 1998
ILGI
2. Mildas Dziesma 4:25
6. Janit's Sedej Kalnina 2:38
12. Miega Dej Es Raudaju 3:01
14. No Jurinas Izpeldeja 3:42


3. KAMPEC DOLORES - "Earth Mother Sky Father" A38 / ReR Megacorp 2006
1. Intro 1:37
3. Szürgündejnem 4:45
9. Tizenöt 9:23


4. SEDIA - "The Even Times" Wallace Records 2006
1. Gingilletti 4:13
3. C'eria Una Volta Il Rizoma 5:16
6. Hombre Y El Segno! / Il Forastico 3:49


5. ANATROFOBIA - "Tesa Musica Marginale" Wallace Records 2004
2. Un Leggero Battito D'Ali 3:02
3. Frammenti Di Durata 6:54
4. La Prima Meria 8:03


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez trzy tygodnie począwszy od 03 sierpnia 2006 roku na słuchaj audycji.


Extra listen in three weeks after 3th August 2006 on
listen radio broadcast.