484 - 644 01.04.2008    godzina 22.00 / 23.00
H.BECKMANN & PHILHARMONISHER JAZZORCHESTR, RIALZU, THE RADISHES, PUDDING ATTACK, NEMEZIS/JOB KARMA

W programie:1. Hannes BECKMANN / PHILHARMONISHER JAZZORCHESTR – "Canto Migrando" Jaro Medien GmbH 2008
1. Canto Migrando 12:232. RIALZU – "U Rigiri"
Soleil Zeuhl 2008
1. U Rigiri 15:59


3. THE RADISHES – "Strychnine" The Radishes 2008
1. Strychnine 4:24
4. I Found Out 7:44


4. PUDDING ATTACK – "Miniskirt Cash Machine" Acidsoxx Musick 2007
2. Model 3:51
5. Downtown 2:32
7. General Jelly 3:13


5. NEMEZIS – "City Songs I" Requiem Productions
4. NEMEZIS vs JOB KARMA – "Q" 6:37


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez trzy tygodnie począwszy od 01 kwietnia 2008 roku na
słuchaj audycji.


Extra listen in three weeks after 01 April 2008 on
listen radio broadcast.